Írások

Kiinduló tanulmány

2009.05.27 - Fény Bt. (a Csikós Tervtől független anyag)

Egyszer volt, hol nem volt az üveghegyen is túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, állt egykor a mesék birodalma. Itt uralkodott a Jóságos Öreg király, oldalán szépséges feleségével és hét szófogadó, kedves gyermekével. Országa messze földön híres volt arról, hogy lakói bár nagyon különböznek egymástól, mégis békében és boldogságban élnek. Nem csoda, hogy tisztelettel és ámulattal néztek rájuk, a környező országok lakói, hiszen az itt élő mesehősök, akik a mesekönyvek lapjain mindig harcoltak, a Birodalom kapuín belül szót értettek egymással és még csak nem is veszekedtek, hiszen jól tudták, hogy a különféle történetekben a jó mindig kiállja a próbát és legyőzi a rosszat.


TÉMAKÖRÖK

A területen elhelyezkedő létesítményeket négy alapvető téma szerint csoportosíthattuk.

A meghatározott négy témakör mindegyike intézményrendszer formában több különálló munkacsoportot foglalkoztatva működne. A témakörök egységesen mintegy a vázát alkotnák a szisztematikusan felépített mesevilágnak.

Tartalmi felosztás

I. Magyar mondavilág

II. A magyar népmesék

III. A magyar meseirodalom világa

IV. A modern magyar mesék

Mivel természetszerűen egyfajta kronologikus sorrendet próbálunk követni az első szakaszban a magyar mondák csodálatos világával találkozhat a látogató.

Arra törekszünk, hogy ne húzzunk éles határvonalat az egymást követő témakörök között, hanem megpróbáljuk érzékeltetni a mondák és mesék illetve a mesék és a történelem vagy az irodalom közötti átmenetet.

Létesítmények leírásai:

Ahhoz, hogy a mesepark financiális háttere is biztosítható legyen javaslatunk az, hogy az alaplétesítmény működőképes egészként városi forrásokból, esetleg pályázati pénzekből épüljön fel, erre az alapra támaszkodva különböző befektetők bevonásával további létesítmények kialakítása érhető el. Meg kell teremteni egy tisztán körvonalazható háttér intézményrendszert, ahhoz hogy a befektetők (cégek, vállalkozások) bevonását biztosítsuk.

Alapberuházások

1. A Terület

A fentiekben már leírt tartalmi felosztás szerint kialakítható a területi organizáció. Kialakításánál iránymutató alapelv, hogy mind a négy témakör ízlésesen és megfelelő súllyal érvényesüljön. Maga a terep kialakítása (ami elengedhetetlenül fontos árvízvédelmi szempontból) egyrészről a Duna felé magasított töltésoldalt is jelentene, ami egyben az üveghegység kezdete. A legmagasabb pont, az üveghegy logisztikai központként és pénztárként is funkcionál, itt helyezhetők el a személyzeti helységek, tartózkodók, öltözők, raktárak, mosdók stb. Három bejárata (gyalogos, autós és hajó, táborozó kapuk) miatt a több felől érkezőket össze kell gyűjtenünk, maga az üveghegy indítja el az érkezőket a mesebirodalom felé, hiszen a mesék az üveghegyen túl kezdődnek.

Az üveghegyen indul a hármas út. Az utak kezdeténél a kívülről fémesen csillogó üveghegy csobogó patakokkal, sziklakerttel és igazi kurta farkú malacokkal kezdődik. Az elvarázsolt mesehősök állatsimogatója mellett elhaladva színjelzések szerint választhatnak utazóink, a kanyargó ösvények között. Ide tartoznak a birodalom díszletelemei, alapinstallációk, kapuk, útbaigazítók.

Az alaplétesítmények közé tartozik még Dr. Bubó rendelője, ami az egészségügyi ellátó központ és egyben iskolai egészségnevelési előadások színhelye és Csőrmester irodája, ami a biztonsági központ és a bűnmegelőzési, közlekedési előadások szervezett színtere.

Ezzel érintettük is a mesesziget egyik alapszolgáltatását, amit az itt felállítandó szervezési központ biztosít, az „erdei iskolák" mintájára. A szolgáltatás iskolai osztályoknak és csoportoknak akár osztálykirándulás keretében: játékos és helyszíni történelem, irodalom vagy kultúrtörténeti órák az ősmagyar faluban és a meseirodalom területén, rajzórák a magyar animációval foglalkozó részlegeken. A szolgáltatást, a mesesziget területén drámapedagógusok bevonásával, dramatikus hétvégékkel és szünidőben hetes táborokkal bővíthetnénk.

A következőkben leírtak javaslatunk szerint befektetői beruházásokat igényelne, megtérülése külön jegyek esetleg kombinációs jegyek megváltásával elszámolható bevételt hoz.

I. A tartami felosztást követve a Mondavilág létesítményei:

Célcsoport elsősorban a 10-16 éves korig, itt elsősorban az oktatási jelleget helyezzük előtérbe. Mondavilágunk ábrázolása érdekes világba csöppenti a látogató gyerekeket. A kerettörténetben a magyar mondák szereplői és különös figurái tűnnek fel. A mai gyerekek virtuális képvilágához szokott képzeletvilága sokkal nyitottabb és befogadóbb mindenre, amit természetfelettinek, megfoghatatlannak érez. Mondáink kincsei között számtalan lenyűgöző figurára bukkanhatunk. Hőstettekre és álnok csapdákra, harcokra és győzelmekre. Mindezt egy újszerű, fordulatokban gazdag mesében egy csokorban nyújtjuk át nekik.

Egy ősmagyar falu berendezésével az idelátogatók a megelevenedett történelemben találhatják magukat. Az "erdei iskola jelleg" nem a megszokott történelemkönyv-ízű tanulást kínálja, hanem egy kézzelfogható, tapintható ízlelhető világot, amely megkönnyíti a gyermekek számára a letűnt korral való azonosulást. Itt értelmezhetik, magukévá tehetik az ősmagyar mindennapok ritmusát, hangulatát.

Terveink közt szerepel: ősmagyar ételek és tárgyak készítése, íjászversenyek, lovagoltatások szervezése, mesélő emberek alkalmazása.

A téma és a hely alkalmas hétvégi vagy - iskolai foglalkozások, drámapedagógiai táborok létrehozására. Legendakincsünket közelebb hozzuk filmvetítésekkel (Jankovics Marcell) és történelmi előadásokkal: árpád-házi legendák, kalandozások.

A mondavilág záróakkordjaként egy meseinstallációval kiegészített kaland és mászó-parkban találja magát az ideérkező. Az eddig felgyülemlett izgalom és mozgásigény levezetésére.

Hatalmas zöld liget, óriásjátszótérrel, mászó és kalandparkkal. A meseinstallációra pl. A csodaszarvas legendájára építve akadályversenyen vehetnek részt a gyerekek. Az után a terepjátszótér Böszörményi Gyula: Gergő és az Álomfogók c. könyvéből ihletet merítve kapcsolja össze a mait a saját ősiségével. A (történet sok eleme megjeleníthető, a mondákból ismert ősi hitvilág megelevenítése hatalmas vonzerőt gyakorolhat a nagyobb gyerekek és kamaszokra.

További felépítmények:

- Jurták, tábortűz, égig érő fa, állatok: mangalica, rackajuh, szürke marha.

- Szervezett formában: Lovas és íjászbemutató, mondamesélő öregek, ételkészítés, Molnár Gyula az iparművészeti egyetem tanárának vezetésével egy óriás kalandpark és játszótér kialakítása, a játék dramaturgiája: Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók c. könyve alapján.

Miután meggyőződtek róla, hogy milyen ügyesek és próbára tették képességeiket, a mondáink legendás csodaszarvasa, amely a szájhagyománynak köszönhetően oly gyakran feltűnik népmesénkben is, átrepíti őket a Magyar Népmesék világába.

II. Népmesék világa

Célcsoport: 6-12 éves korig

Európában egyedülálló, oda mégis organikusan tartozó népmesekincsünk, a talán leggazdagabb merítési bázisunk. A Mesesziget (ország, birodalom) legvonzóbb létesítményének gondoljuk a népmesei próbák labirintusát, ami egy keretmesét felhasználva 7 x 7 történetet jelenít meg az utat végigjáró látogató számára.

A csodaszarvas hátán a mondák világát maguk mögött hagyva megérkezünk a klasszikus figura a bánatos öreg király palotájába. A várban egy zegzugos labirintussal és a jóságos öreg király szomorú történetével találkozhatnak a látogatók.

A labirintus működéséről már szót ejtettünk. Maga az építmény a próbatételek színtere. Szabadtéri installáció, koncentrikus körökre épülő mesefolyamat. A labirintus a választás lehetőségét rejti magában. A kis létszámú csoportok bármerre nekivághatnak az útnak, kísérőjükül egy kedves mesefigura szegődik (jó tündér, táltos paripa)…

A kísérők megjelenítése animátorok, rekreációs vagy drámai és pedagógia szakos diákok bevonásával történik.

A népmesék régi jól ismert szereplői jelennek meg az úton, hol csellel, ármánykodással akadályozva, hol segítő jó szándékkal előremozdítva a haladást. A célba érve a résztvevők együtt örülhetnek a boldog befejezésnek és ki-ki levonhatja a megfelelő tanulságot a maga számára.

A történet különböző dramaturgiai egységekből áll, az utazó maga indulhat el így 343 történet bontakozhat ki a próbák során. A 7 x l-15 főből álló gyermekcsoport, akár szülőkkel együtt egy-egy kísérővel indul el a labirintus központjából, a királyi várból. A csoportok választása a kísérők manipulációja és a kiválasztott tárgyak szimbolikája alapján indít, kísérőjük személye a mesehős, akit az utolsó próba során felismernek majd. Segíti útjukat és természetesen vannak, akik a próbák megtételét akadályozzák. A labirintus alakja koncentrikus köröket formáz, egy-egy körön azonos típusú feladatok vannak. Az alapfeladat ismerős, hiszen sokszor feldolgozott: Mentsd meg a Mesebirodalmat!

És a keretmese…

Egyszer volt, hol nem volt az üveghegyen is túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, állt egykor a mesék birodalma. Itt uralkodott a Jóságos Öreg király, oldalán szépséges feleségével és hét szófogadó, kedves gyermekével. Országa messze földön híres volt arról, hogy lakói bár nagyon különböznek egymástól, mégis békében és boldogságban élnek. Nem csoda, hogy tisztelettel és ámulattal néztek rájuk, a környező országok lakói, hiszen az itt élő mesehősök, akik a mesekönyvek lapjain mindig harcoltak, a Birodalom kapuín belül szót értettek egymással és még csak nem is veszekedtek, hiszen jól tudták, hogy a különféle történetekben a jó mindig kiállja a próbát és legyőzi a rosszat.

Teltek, múltak az évek. A királyfiak és a királylányok szép lassan cseperedtek. A Birodalom lakóinak szívét mindig büszkeség öntötte el, amikor meglátták a királyi családot. A királylányok olyan szépek voltak, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem, a királyfiak pedig olyan bátor hősök, hogy mindenki tudta, messze földön nem akad majd párjuk. Nem is volt hát semmi baj!

Sajnos azonban, ahogy az már lenni szokott - a gonoszok nem bírták sokáig rosszalkodás nélkül. Tudták, hogy csak addig lehetnek az ország lakói, amíg nem kezdenek el fondorkodni és nem próbálnak meg viszályt szítani. Próbáltak ők is jól viselkedni és betartani a törvényeket, de egy idő után elkezdtek szörnyen unatkozni… És az unalom rossz tanácsadó!

Egy sötét éjszaka összegyűltek, összedugták a fejüket és a gonosz boszorka vezetésével azon kezdtek el tanakodni, hogyan is szerezhetnék meg a hatalmat. Váratlanul onnan érkezett segítségük, ahonnan a legkevésbé számítottak rá.

Történt egyszer, hogy a gyerekek, akik addig sok-sok mesét hallgattak, elvesztették az érdeklődésüket és ahelyett, hogy továbbra is olvasták volna a meséket, elkezdtek más játékokkal játszani.

Szegény meseország! Jóságos vidám lakói már nem mosolyogtak már az ajtajuk elé sem jöttek ki - azt gondolták úgysem kíváncsi rájuk egy gyerek sem, csak ültek csendben a házaikban a meséik mélyén és végül ok is unatkozni kezdtek.

A gonoszok érezték, hogy eljött az o idejük és elkezdték észrevétlen bezárni a mesék ajtajait. A mesehősök egyszer csak azt vették észre, hogy már nem tudnak szabadon járkálni a saját meséikben sem, így azonban egyre nagyobb és nagyobb lett a rendetlenség, az országban meg a fejetlenség.

A gyerekek mindebből nem sokat vettek észre, hiszen alig olvasták a meséket. A legnagyobb baj viszont csak ezek után következett. A gonosz boszorkány bűnös „össze- vissza" átkot bocsátott a népre, azért, hogy még nagyobb kavarodás legyen - a mesék szereplői elkezdtek másképp beszélni, más ruhákat hordani. Végül már annyira nem hasonlítottak egykori önmagukhoz, hogy nem lehetett megmondani ki kicsoda. A varázslat lényege pedig pont ebben rejlett, mivel így már azt sem lehetett tisztán látni, hogy ki a jó és ki a rossz. A szépséges királynő a birodalom pusztulását látva belehalt bánatába. A megbűvölt király - hogy árván maradt gyermekeinek kedves mostohája legyen - megnősült, de mivel össze-vissza átok ült rajta is, választottja nem más volt, mint maga a gonosz boszorka, aki olyan ügyesen váltogatta álruháit, hogy bármelyik mese szereplőjével összekeverhette bárki.

Az öreg király, mikor észrevette, hogy rászedték - már késő volt. A boszorkány egy láthatatlan tőrrel a trónjához láncolta elválasztva őt gyermekeitől. A mesék birodalmában a rendetlenség végképp eluralkodott. A király gyermekei tudták, hogy csak ők menthetik meg apjukat és a birodalmat, de arra is rájöttek, hogy a meseolvasó gyerekek segítsége nélkül tervük nem sikerülhet. Ahhoz hogy elűzzék a boszorkányt és a birodalomban ismét béke legyen ki kellett nyitniuk a palotából kivezető hét ajtót. A hét ajtó mögött további kapukat találtak. A kapukat átjárható labirintus vette körül. A királyi gyermekeknek igazi gyerekekkel kellett végigjárniuk a próbákat, újra kinyitniuk a mesék ajtajait és a különböző próbák során rendbe tenni azokat ismét, úgy hogy régi fényükben újra kijuthassanak a világba.

Nehéz feladat ez és a királylányok és királyfiak egyedül nem tudnak megbirkózni vele. A gyerekek siettek a segítségükre és a kis csapatok elindultak az úton. Út közben hét feladattal találták szembe magukat, a szellemi, nyelvtani, műveltségi kérdésekre válaszolva kibogozták az összekuszálódott nyelvet és meséket. Az ügyességi és erőpróbákon legyőzték a Gonoszokat, mert bátraknak és erőseknek bizonyultak, a logikai kérdésekre válaszolva megmutatták, hogy a gyerekek bölcsek és okosak tudnak lenni, ha együtt gondolkodnak és végül az utolsó kapu mögött felismerték, mi a jó és mi a rossz helyreállítva ezzel ismét az egyensúlyt a mesékben.

Amikor mind a hét kapu feltárult és az utak ismét járhatóak és beláthatóak lettek, megszűnt az országot sújtó átok. A mesék birodalma újra a régi arcát mutatta és a gyerekek ismét kíváncsiak lettek a csodákra, amelyeket ez a hatalmas világ csak az ő számukra tartogat.

Elhagyva a meselabirintus és az immár boldog királyt, újabb varázslatok várnak a magyar népmesék falujában. A népmesei elemek (fele királyság, hetedhét ország, Óperenciás tenger) emberközelbe kerülnek. Itt kicsit megpihenhetünk és a gyerekek nagy örömére finom édességekből is válogathatunk. Minden bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat számot a banyatanya. Ez a mézeskalácsház valószínűleg sokunk gyermeki fantáziáját eleveníti meg. Édességbolt, kávézó és cukrászda.

A meseboltban kapható lesz repülő seprű, kurta farkú malac, vasorrú bába, tűzokádó sárkány. A gyermekek kipróbálhatják a fakardot, zenélhetnek síppal, dobbal, nádi hegedűvel, a különféle mesterségek mesterembereinek bemutatóját tervezzük itt, kézműves foglalkozásokat. A képet és a tájat színesítendő néhány skanzen jellegű parasztházban működik majd a magyar népmesék falu, ami egy kézműves-foglalkoztató központ. Évszaknak és idénynek megfelelően állítanák össze a foglalkozások anyagait, amit a gyerekek szuvenírként hazavihetnek.

Gyönyörködhetünk a játékkészítők kezei közül kikerült játékokban, felfedezve közöttük nemcsak a hazai mesék közös alakjait, de a közös európai mesekincs elemeit is.

A mesékből jól ismert tárgyak kiállítása is ámulatba ejtheti azt, aki arra téved. Láthatjuk milyen is a nyüves nyavalya, vagy fészkes fene. A teret és a látványt egy nagyon magas díszlet az égig érő paszuly teszi teljessé.

A nem létező tárgyak kiállítása: a népmesei területrész egyik várhatóan legérdekesebb állandó kiállítása a többek között Búzás Mihály bábművész nevével fémjelzett „Nemlétező tárgyak kiállítása”, ami a magyar nyelv

szólásait megjelenítő humoros színfolt. Pl.: Fészkes Fene, Nyüves Nyavalya, Kezes Bárány stb.

A magyar népmese és az írott mese között nagyon vékony a határmezsgye. Nem kell a csodaszarvas hátára, pattanunk ahhoz, hogy átrepítsen minket. Elég, ha például egy gonosz boszorka nyomába szegődnünk, akiben nem kell sok idő, hogy felismerjük János Vitéz szép szőke Iluskájának Gonosz Mostoháját.

III. Így egy újabb területre a Magyar Meseirodalom területére tévedtünk.

A célcsoport három életkori szakaszra osztható:

- 2-6 éves korig

- 6-12 éves korig

- 12-116 éves korig

A területet képileg szervező mesevár a magyar mesék könyvesboltját, egy varázslatos lacikonyhát és az épített (báb) színház és mozi előtere állandó kiállításnak adhatna otthont, ahol létrehozhatjuk az ország eddigi egyetlen mese és figurális gyűjteményét. Gondoljunk arra, hogy ha ma meg akarjuk keresni Mazsolát, nemigen tudnánk merre induljunk el. A magyar mesék és az egyre népszerűbb reprintkiadások megalapozhatják egy könyvesbolt fenntartását, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy az igény a jó minőségű és elérhető áron beszerezhető gyermek és ifjúsági szépirodalomra.

A varázslatos lacikonyha étlapján a mesékből ismert fogások kaphatók, a kis gömbőcz, a hamuba sült pogácsa, a szilvás gombócz vagy a kincskereső kisködmön suhintott levese csak néhány a repertoárból.

A megjelenített mesék közül mindenki életkorának megfelelően válogathat. A mesék megjelenítésénél a fellelhető legtöbb lehetőséget kívánjuk igénybe venni. A szabadtéri és épített (báb) színház változatos repertoárral, befogadó színházként működne. A nyári idényben szabadtéri színházként minden hétvégén előadásokat szerveznénk a régió lakosainak és a Duna-kanyarban nyaralók gyermekeinek.

A várban irodalmi körhintát és különböző mesefigurákkal ellátott vidámparki játékokat és irodalmi vetélkedőket tervezünk.

A klasszikus irodalmi művekből a IV. modern meseirodalomba egy olyan mese szereplői kalauzolnák át az érdeklődőket, akik bár népszerű írónk tollából származnak, mégis egy rajzfilmen keresztül lopták át magukat mindannyiunk szívébe.

A modern mesék, rajzfilmek és bábfilmek

Négy célcsoportot határoztunk meg.

- 2-6

- 6-12

- 12-16

Gyermeklelkű felnőttek csoportja

Központi elemként a színház mozi épülete a határvonal, ami multimédiás központként a rajzfilmek folyamatos vetítését prezentálja egy multimédiás kiállítás, ahol a magyar animációs filmek és figurák állandó kiállítása tekinthető meg. Látható, vagy képernyőn választható itt a virtuális étlapból a teljesség igénye nélkül: Gusztáv, dr. Bubó, János Vitéz, Süsü a sárkány, Mikrobi, Mézga Géza, Lúdas Matyi, FehérLóFia, Vuk, Frakk és a Macskák, Kukori és Kotkoda, Mekkmester, a Nagyszögletű kerek erdő meséi, MirMur, Mazsola és Tádé, Rémus Bácsi meséi, Kockás Fülű Nyúl. Pompom, a Macskafogó; az Erdő Kapitánya, de felvételről bemutatandó p1. a Padlás című musical is. A kiállítótér egyben valódi étterem is.

Innen továbbhaladva a modern mesék világának játékboltjában minden valamilyen formában megjelenített figura kapható, de ez ad otthont a filmek és könyvek boltjának. Végigsétálhatunk a FUTRINKA UTCÁN és így egy csapásra SÜSÜ a SÁRKÁNY városában, találhatjuk magunkat. Süsü városa tulajdonképpen panzió, az udvar és a rét szabadtéri táborozóhely. Az folyamatos mese hétvégéket családoknak és gyermekcsoportoknak vagy a hetes dramatikus táborokat itt szervezzük meg.

A MODERN MAGYAR MESÉK RAJZFILMEK ÉS BÁBFILMEK VILÁGA, a nyári hétvégéken a várudvar szabadtéri előadások és különféle produkciók bemutatásának helyszínéül is szolgál.

A látogatók biztonságát az itt felépített csőrszobából felügyelik az éber csőrmesterek, az orvosi központban, dr. Bubó rendelőjében nem csak sajgó sebeinkre kaphatunk gyógyírt, de itt tervezünk létrehozni az egészségnevelési központot is, ahol a gyermeket játékos formában terelhetjük az egészséges életmód felé.

Kreatív tervek kidolgozásának ideje, munkacsoportokra tett javaslatok

Alapberuházások

Terület - tereprendezés földtani mérnök bevonásával, közművek kiépítése.

Kb. 1 év.

Üveghegy

Benne: logisztikai központként és pénztárként személyzeti helységek, tartózkodók, öltözők, raktárak, mosdók, pénztárosok, takarítók, információs és beengedő személyzet kb. naponta 10 fő.

Tereprendezés után díszletinstallációk felépítése kb. 2 hónap.

Három bejárat (gyalogos, autós és hajó, táborozó kapuk)

Építés: Párhuzamosan az üvegheggyel, hármas út kiindulópontja csobogó patakokkal, sziklakerttel és igazi kurtafarkú malacokkal.

Díszletelemek, alapinstallációk, kapuk, útbaigazítók.

Állatsimogató

Állatgondozó

Dr. Bubó rendelője

Orvosi és nővéri állandó jelenlét biztosítása és vendégelőadók.

Napi 2 fő.

Csőrmester irodája

Biztonsági szolgálat, vendégelőadók.

Legalább napi 6 fő.

Szervezési központ

1 pedagógus és oktatásszervező.

1 kulturális programszervező.

1 turisztikai szervező.

1 rendezvényszervező.

10 fő ügyelő.

4 fő műszak.

4 fő dekoratőr.

I. Mondavilág

Ősmagyar falu meseinstallációval kiegészített kaland és mászó-parkban.

Tervezés, gyártás, felépítés: kb. 6 hónap.

Javasolt munkacsoport: Böszörményi Gyula, Molnár Gyula iparművész, tanár, Karsai lovas-íjász.

Személyzeti igények:

Lovasok, íjászok, állatgondozók, főző nénik, mesemondók, animátorok, kísérők és sport rekreációs szakemberek.

II. Népmesék világa

Tervezések ideje: kb. 4 hónap.

Kivitelezés folyamatos, az alapok 1 év alatt felépíthetők.

Javasolt munkacsoport: Pálfalvy Dorottya meseíró, Berecz András mesemondó, Zugmann Zoltán a BABTársulat vezetője, Búzás Mihály bábszínész, Gál Ágnes kulturális szervező.

Próbák labirintusa

Mese kidolgozása, variációk előállítása, kreatív látványtervek elkészítése 4 hónap.

Betanítás, társulatok toborzása 3 hónap.

Tereprendezés 2 hónap.

Installációk, díszletek elkészítése, felépítése 6 hónap.

A kísérők megjelenítése animátorok, rekreációs vagy drámai és pedagógiai szakos diákok bevonásával történik.

Személyzeti igények: Állandó dramaturg jelmezes szereplők 10 fő: csoportkísérő szereplők 7 fő, folyamatos díszletező csapat - az iparművészeti és a színművészeti főiskola és a tanítóképző növendékei.

A magyar népmesék falujában - kézműves foglalkoztató központ.

Személyzeti igények: 4-5 fő tanítóképzős diák, 2 szakmai felelős és betanító.

Banyatanya, mesebolt.

Cukrászok és eladók.

A nem létező tárgyak kiállítása.

III. Magyar Meseirodalom és IV. modern mesebirodalom.

Balatoni Mónika dramaturg - rendező, Tóth István Zoltán jogász. Gabnai Katalin tanár, Karl Gábor gyártásvezető, Lőrinczi György kulturális manager, Ternovszky Béla animációs filmrendező, Jankovics Marcell animációs filmrendező.

Mesevár a magyar mesék könyvesboltja.

Varázslatos lacikonyha.

(Báb) színház és mozi.

Állandó mesekiállítás.

Irodalmi körhinta.

Multimédiás kiállítás.

Étterem.

Játék és DVD valamint hanglemezbolt.

FUTRINKA UTCA.

SÜSÜ városa panzió.

Szabadtéri táborozóhely.

Szabadtéri előadások helyszíne.

Kb. 6-10 fő működtető személyzet, alkalmi jelleggel műszakiak, táboroztató animátorok.

Tervek kidolgozása, jogdíjak rendezése 6 hónap tereprendezés után létesítmények, installáció felépítése, működési engedélyek, műszaki környezet kialakítása kb. 1 év.

Kiegészítő létesítmények:

Mesehajó a Kis-Dunán, Mesehintó a szigeten.

Távlati tervek:

Könyvkiadó, Pályázati Központ, Animációs Stúdió.

Összegzés:

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése ugyan egy következő fázis, de tapasztalataink szerint a gyerek kulturális létesítmények azok, melyek működtetése az a terület, ami még mindig rentábilis lehet. Az alaplétesítményeken túl felsorolt intézményeket, játékokat befektetők bevonásával lehetne felépíteni. Igyekeztünk úgy összeállítani a létesítményeket, hogy az adott keretrendszer egy flexibilis, változtatható, így szerves és izgalmas egészet adjon, egy unikális mesebirodalmat teremtve Esztergom szigetén.

Képek